Chceme, aby se nám v jižní Čechách dobře žilo. Pracujeme na tom, aby byl kraj atraktivní nejen pro turisty, ale aby se k nám na jih stěhovaly firmy i mladé rodiny, aby zdravotnictví bylo kvalitní i dostupné.  

To jsou hlavní důvody pokračování spolupráce TOP 09, KDU-ČSL a hnutí Tábor 2020 v krajských volbách v Jihočeském kraji na podzim letošního roku, opět pod názvem Společně pro jižní Čechy. 

👉 Víme, že společně toho dokážeme více než každý sám. Právě proto jsme spojili síly a vytvořili silný tým TOP 09, KDU-ČSL a hnutí Tábor 2020. Společně pro vás na kraji v tomto složení pracujeme už čtyři roky.

V jižních Čechách se nám podařilo zlepšit stav infrastruktury, opravovat školy i najít dostatečné využití pro letiště.

👉 Víme také, že náš kraj trápí problémy a letité neduhy. Nestrkáme před nimi hlavu do písku, naopak, postavíme se k nim čelem. Naším úkolem je zlepšit stav i počet jihočeských silnic a dálnic.

Definitivní dokončení dálničního spojení s Prahou i Rakouskem dávno nepovažujeme za slib, ale za povinnost. 

Co se nám za poslední čtyři roky v kraji podařilo?

Zlepšit úroveň škol v kraji
 • Ročně jsme na kraji investovali až 250 milionu korun do zázemí škol.
 • Zahájili jsme výstavbu nových škol. Do roku 2026 dokončíme 7 škol, hřišť a domovů mládeže. Navýšili jsme finanční podporu na kroužky, pro sportovní oddíly, základní umělecké školy i domovy dětí a mládeže.
 • Daří se nám nastavovat kapacitu středních škol tak, aby svým rozložením odpovídala poptávce studentů, rodičů i trhu. 
 • Máme dostatek gymnázií a postupně jsme založili i tři nové třídy technického lycea.
Aktivně podporovat rodiny s dětmi
 • Poskytli jsme 60 milionů korun na podporu dětí na jihu Čech.
 • Jako kraj jsme rozšířili podporu nejmladších obyvatel. Zavedli jsme příspěvek v rámci slavnostního vítání občánků stejnou částkou, kterou rodině věnuje samotná obec. 
 • Navyšujeme dotace pro mateřská centra a podporu péče o předškolní vzdělávání.
 • Budujeme dostupné bydlení pro rodiny.
Pečovat o řemesla
 • Podporujeme studium gastronomických oborů, například v kampani Kuchařina dobrá volba. Zájem uchazečů už narostl. Nicméně stejně důležitá je pro kraj i jejich kvalita.
Rozvíjet mládežnický sport
 • Poskytli jsme 110 milionu korun pro jihočeské sportovní kluby, a to především pro mládež. 
Přivést do kraje špičkové akce
 • Podpořili jsme charitativní sportovní akce, ČEZ Sport festival na Lipně, půlmaraton v Českých Budějovicích i cyklistickou akci Kolo pro život a běh Barvám neutečeš. 
 • Spolupořádali jsme prestižní akce, jako bylo Mistrovství světa v cyklokrosu i etapy Středoevropské rallye v rámci světového mistrovství. 
 • Letos v létě pořádáme Olympiádu dětí a mládeže v Českých Budějovicích.
Pečovat o jihočeskou přírodu
 • Zařídili jsme, aby se pohoří na Šumavě, Slavonické rybníky, Údolí Lužnice a Vlásenického potoka, Velký Hodonický rybník a Zlatý potok v Pošumaví se staly chráněnými území.
 • Rozvíjíme jihočeskou vodárenskou soustavu, která zásobuje více než 400 tisíc obyvatel pitnou vodou. Aktivně podporujeme možnost zapojení menších obcí do této soustavy pomocí dotačních prostředků. 
 • Využíváme vzájemnou synergii, která panuje mezi Národním parkem Šumava a Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity. S rozlohou skoro 69 tisíc hektarů je Šumava vůbec největším Národním parkem v republice.
Zkrášlit veřejný prostor v obcích
 • Menším obcím jsme proto umožnili získat dotaci až 300 tisíc korun na výsadbu stromů, keřů či obnovu a zakládání větrolamů. Chceme, aby Jihočeský kraj byl ještě zelenější.
 • Podpořili jsme rozvoj 56 vesnických památkových zón. Nejsou to zdaleka jen Holašovice. Podporujeme všechna místa od Bavorovic až po Žebrákov.
Podpořit kulturní dědictví a chránit památky
 • Chceme být regionem s ideálními podmínkami pro život občanů. Snažíme se o dosažení udržitelného růstu kraje prostřednictvím strategické podpory občanské vybavenosti, podpory podnikání, rozvoje odvětví s vysokou přidanou hodnotou, implementace chytrých řešení a udržitelného cestovního ruchu, který respektuje přírodní a kulturní dědictví kraje.
 • Opravili jsme řadu památek, připravili jsme projekt rekonstrukce dolu Orty, který bude patřit mezi dominanty kraje.
Zatraktivnit cestovní ruch v kraji
 • Pomohli jsme vrátit do kraje turismus. Jen loni k nám zavítalo 1,5 milionů návštěvníků.
 • Zasadili jsme se o rozvoj digitalizace, dostupnost, smart řešení, propojení s Rakouskem i zatraktivnění míst, která doposud unikala pozornosti.
 • Vybudovali jsme přes 5 kilometrů Vltavské cyklistické stezky.
 • Spustili jsme projekt Gotická stezka.
 • Spustili jsme projekt "Svatby v jižních Čechách", který na webu láká budoucí manželské páry ze všech koutů světa. Doporučuje hned 60 míst v kraji, kde mohou prožít nejdůležitější den svého života.
Pokračovat ve spolupráci s demokratickými partnery
 • Jasně jsme ukázali, kam patříme. Ukončili jsme partnerství se Sverdlovskou oblastí v Rusku. Naopak navazujeme spolupráci s Mykolajivskou oblastí na Ukrajině.