Více tříd od školního roku 2024/2025

V Jihočeském kraj připravujeme rozšíření kapacit všeobecného vzdělávání ve středních školách. Chceme zřídit třídy lyceí v odborných školách, které by se měly otevřít již od školního roku 2024/2025.

Na čtyřletá gymnázia se v posledních letech hlásilo vždy přibližně tisíc pět set uchazečů. V přijímacím řízení uspělo zhruba čtyřicet procent z nich. Absolventi lycea na odborných školách by také měli snadnější uplatnění na trhu práce. Inspirovali jsme se Jihomoravským krajem, kde pro příští školní rok nově nabízí třídu technického lycea ve střední škole ve Znojmě a přespříští rok se má otevřít třída technického lycea ve škole v Břeclavi.

Rozšíření všeobecného vzdělávání ve středních školách aktuální téma. Na druhou stranu jsem přesvědčený, že by kapacity měly dlouhodobě odpovídat tomu, co potřebuje trh práce. Když to zjednoduším, tak si nejsem jistý, jestli je úplně správné mít ve společnosti tolik míst na vysokých školách, kolik je dětí. Pak to totiž ztrácí smysl.

Minulý týden jsem se na toto téma setkal na Úřadu vlády s premiérem Fialou a ministrem školstvím Bekem, abychom za Asociaci krajů ČR našli společné řešení. Na rozdíl od našeho kraje je situace v Praze a jejím aglomeračním prstenci napjatá, ale vyvíjí se. Tento stav poukazuj na problém, který spočívá v systému zkoušek a přijímacích řízení, především na obsoletních papírových zápisových lístcích, které je nutné zdigitalizovat do příštího roku. 

Jednání bylo úspěšné, protože ukončilo debatu o tom, kdo je na vině, zda kraje nebo MŠMT. Je to problém všech a je nutné ho řešit společně. Ale řešení teď a tady je třeba rodičům současných deváťáků také přinést a to v celé ČR a nejen u nás v regionu. Takže opakuji: Využít kapacity na výjimku až na 34 žáků, kde to je možné a zřídit technická lycea.