Soukromé neznamená alternativní, často jen zrcadlo hlavnímu proudu.

Možná čekáte polemiku o kvalitě soukromých škol, ale o tom to není. Školy jsou dobré, nebo špatné, to nezáleží na zřizovateli, ale na řediteli a vůli sboru se vzdělávat.

Možná čekáte polemiku o kvalitě soukromých škol, ale o tom to není. Školy jsou dobré, nebo špatné, to nezáleží na zřizovateli, ale na řediteli a vůli sboru se vzdělávat. Osmnáct let jsem řediteloval veřejné škole, nyní ve funkci krajského radního pro školství musím řešit žádosti o povolení dalších soukromých škol. Jako pravicový politik říkám, že mají v systému místo. ALE!
Ono ALE vůbec nemíří na adresu soukromých subjektů, ale právě k veřejnému školství jako takovému. Čelím tlaku, abychom vznik dalších škol neumožnili a neubírali žáky školám veřejným. Nesouhlasím, tento důvod mě ještě více utvrzuje v přesvědčení, že musíme české vzdělávání opravdu reformovat. Zarážející totiž je, že ne každá soukromá škola je alternativní.
Nic proti alternativě, jsem přesvědčen, že alternativa patří do kultury i do vzdělání, k tomu ale potřebuje zdravý hlavní proud. Pokud by se alternativa stala hlavním proudem, přestává být alternativou. Tím hlavním sdělením je, že nové soukromé školy místo alternativy často jen přinášejí reformu hlavního proudu, jdou cestou moderních trendů vzdělávání, nechtějí čekat na dlouhý proces implementace Strategie 2030+, která je sice skvělým plánem, ale je zatím v pilotech.
Společnost se v době covidové více a více přesvědčuje o důležitosti učitelstva, daří se narovnat dlouhodobě neřešenou otázku nízkého učitelského platu a právem se na nás, učitele, kladou nároky na moderní vzdělávání. Pokud nezvedneme výzvu všichni a teď, nikdy nebudou rodiče považovat za svoji nejlepší školu tu nejbližší a my budeme logicky přihlížet vzniku dalších soukromých škol.
Pojďme tomu čelit obecně vysokou kvalitou škol veřejných. Zní to jako klišé, je to klišé a bude to klišé, dokud rodiče nepocítí profesionalitu z každého učitele. Věřím v dobrý konec, drtivá většina kantorů dle mojí vlastní zkušenosti zvládne pohnout s vlastními paradigmaty učení, když pochopí smysl změny. To se před lety u RVP úplně nestalo a šanci k nápravě máme právě teď. Společenská objednávka už leží na stole.

zdroj : https://blog.aktualne.cz/blogy/pavel-klima.php?itemid=39278