Rozmohl se nám tady takový nešvar, odklady povinné školní docházky.

Proč je to chyba
a jaké navrhujeme řešení?


Každé páté dítě v Česku nastoupí do školy o rok později. Ve srovnání se zeměmi střední Evropy je počet "opožděných" prvňáčků u nás zdaleka nejvyšší.

V Jihočeském kraji hodláme tuto statistiku zlepšit. Připravujeme pilotní projekt, který si klade za cíl dostat více dětí do škol bez odkladu. Samozřejmě se nebude týkat těch dětí, u kterých je odklad řešením nezbytným.

Proč je třeba se počtem odkladů zabývat?

Odklad první třídy není pro děti přínosem, naopak brzdou v jejich vývoji.

Odklady školní docházky stojí školy zbytečné miliardy.

Šestileté děti blokují ve školkách místo tříletým a znemožňují tak jejich rodičům návrat na pracovní trh. Pokud dítě nastoupí o rok později, jejich případná maturita jej čeká až ve dvaceti a stejně tak pozdní odchod na vysokou školu. Vstup na pracovní trh je tak zbytečně opožděn.

Budu rád, když budete sledovat moje sítě. Odklad školní docházky je jedním z problémů, které trápí naše školství. Budu se mu i na nich věnovat dlouhodobě a už brzy vám představím kroky, které minimálně v jižních Čechách povedou ke zlepšení.