K lex Ukrajina - školství

Mimořádná situace si žádá mimořádný přístup. Ukrajinští občané dostávají status uprchlíka, ten na sebe váže další zákonné povinnosti i práva, mj. i právo či povinnost školní docházky. Bylo by na jednu stranu moudré počkat, až si ujasníme reálné počty a reálné potřeby. Můžeme vést debatu, zda stavět paralelní ukrajinské školství, což je mj. i žádost ukrajinského velvyslance, nebo jít cestou integrace do tříd po malých skupinkách, což doporučí každý odborník na vzdělávání při integraci cizinců do vzdělávacího systému. Prosím, odveďme si tuto debatu v dalších dnech a týdnech, kdy budeme znát vývoj, počty a potřeby. Ale žáci a studenti tady jsou a čekat úplně nelze. V tuto chvíli ale reagujme na situaci vyžadující okamžité kroky ve školách, přičemž v každé škole, každém městě či obci může být a je situace jiná.

Aby pomoc byla účinná, musí být stavěna „udržitelně“. Musí se potkat ubytování, možnost zaměstnání a místa ve školách. To prostě v patnáctý den války nelze predikovat. Proto věřme ředitelům a zřizovatelům, že oni nejlépe posoudí možnosti jejich území, tento zákon jim pomůže pracovat přechodně se stavební kapacitou škol, řešit přijímání ukrajinských dětí do školek i škol základních i středních, dále řeší zaměstnání ukrajinských pedagogů a asistentů, možnost neučit podle RVP atd. To vše v běžných dnech zákon ředitelům definuje.

Všichni jsme svědky toho, jak ředitelé a zřizovatelé si s v přímém přenos se situací snaží poradit. Já vnímám tento účelový a dočasný zákon jako podporu ředitelům, kteří si znovu poradí, jako si poradili s pandemií. Jen se přitom nesmějí pohybovat mimo zákon. To už jsme jim připravili v době pandemie.

zdroj : https://blog.aktualne.cz/blogy/pavel-klima.php?itemid=42216